Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Niektóre pliki cookie są wymagane do poprawnego działania tej strony stąd potrzeba ich zapisania w pamięci podręcznej przeglądarki. Więcej informacji pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl Pokaż szczegóły

O mnie

Sprawne funkcjonowanie organizacji wymaga wiedzy i kompetencji osób zarządzających zasobami ludzkimi. Ustawiczne zdobywanie wiedzy z zakresu prawa pracy oraz jej aktualizowanie są niezbędne w prawidłowym wykonywaniu obowiązków stawianych zarówno pracownikom jak i pracodawcom. Interpretacja przepisów prawa i ich stosowanie stanowi trudną sztukę, dlatego też często nieodzownym elementem tego procesu jest merytoryczne wsparcie.

W takowym wsparciu istotne jest nie tylko zaprezentowanie wiedzy, ale przede wszystkim znalezienie skutecznych rozwiązań dostosowanych do potrzeb konkretnego klienta, a jednocześnie uwzględniających obowiązujące przepisy.

Starając się łączyć te dwie rzeczy, prawo pracy stało się nie tylko moim codziennym rzemiosłem, ale przede wszystkim pasją. Pozwala mi to z zaangażowaniem podejmować próby rozwiązywania stawianych przede mną zadań.

Zbigniew Zych

Prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy. Na co dzień zajmuje się problematyką prawa pracy, innych stosunków zobowiązaniowych w ramach których świadczona jest praca oraz ochroną danych osobowych. Autor publikacji z zakresu prawa pracy, współorganizator i prelegent licznych konferencji naukowych. Swoje doświadczenie zawodowe wykorzystuje jako trener, stale współpracując z podmiotami zajmującymi się profesjonalną organizacją szkoleń.

W 2009 r. ukończył administrację na Uniwersytecie Jagiellońskim, w 2010 r. obronił pracę magisterską na kierunku prawo w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2010 r. rozpoczął studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji UJ.

Szkolenia

Prowadzę szkolenia, warsztaty i seminaria dla podmiotów zajmujących się profesjonalnie organizacją szkoleń. Usługa trenerska obejmuje również szkolenia wewnętrzne, w siedzibie podmiotu zlecającego.

Uczestnikami szkoleń są osoby, którym wiedza z zakresu prawa pracy jest niezbędna do prawidłowego wykonywania obowiązków. Dotyczy to w szczególności pracowników działów HR i działów kadr administracji publicznej, pracodawców, pracowników biur księgowych zajmujących się sprawami kadrowymi.

Szkolenia prowadzone są również dla pracowników, którym wiedza z zakresu prawa pracy jest pomocna we współpracy z podmiotem zatrudniającym i pomaga uniknąć nieporozumień wynikających z nieznajomości przepisów!

W programie szkoleń uwzględnione są:

 • Najnowsze orzecznictwa sądowe.

 • Stanowiska urzędów (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.Państwowej Inspekcji Pracy).

 • Poglądy w literaturze przedmiotu.

 • Planowane zmiany (jeżeli występują).

Przykładowy zakres tematyczny szkoleń

 • Czas pracy ze szczególnym uwzględnieniem pragmatyk pracowniczych (pracownicy samorządowi, służba zdrowia, kierowcy, służba cywilna).

 • Urlopy wypoczynkowe i zwolnienia od pracy.

 • Wynagrodzenia i inne świadczenia ze stosunku pracy.

 • Zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzeń.

 • Zatrudnianie pracowników na podstawie umów cywilnoprawnych.

 • Elastyczne formy zatrudnienia.

 • Bieżące zmiany w prawie pracy
  – praktyczny aspekt stosowania znowelizowanych przepisów.

 • Czas pracy asystenta rodziny.

 • Zasady udzielania urlopów z tytułu rodzicielstwa: macierzyński, dodatkowy macierzyński, rodzicielski, wychowawczy.

 • Prowadzenie dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy.

 • Mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy; skuteczna polityka antymobbingowa.

 • Uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy i zasady przeprowadzania kontroli przez inspektora pracy.

 • Ochrona danych osobowych w stosunku pracy oraz zakaz konkurencji.

 • Rodzaje i zasady odpowiedzialności pracownika w zatrudnieniu.

 • Zasady funkcjonowania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

 • Obowiązki pracodawcy w zakresie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, w tym zasady przeprowadzania szkoleń oraz badań profilaktycznych (wstępne, kontrolne, okresowe i in.)

Przykładowe programy szkoleń

Ostatnie wpisy na moim blogu

Choroba zawodowa.

30-01-2015

Zgodnie z art. 235Kodeksu pracy chorobą zawodową jest choroba...

Zgodnie z art. 176 K.p. nie wolno zatrudniać kobie...

W zakresie obowiązku zapewnienia pracownikowi bezpiecznych i higienicznych warunków pracy ustawodawca...

Zgodnie z art. 163 K.p. urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów...

Zgodnie z art. 1791 Kodeksu pracy nie później niż 14 dni po porodzie, może złożyć pisemny wniosek o udzielenie jej, bezpośrednio po urlopie macierzyńskim...

Kontakt

Dane kontaktowe

Formularz kontaktowy!